Maastomönkijät

Maastomönkijöillä ei saa lain mukaan ajaa yleisillä teillä.

Jos suunnittelee mönkijän hankintaa esimerkiksi metsätöihin, niin sitä ei välttämättä kannata rekisteröidä tieliikenteeseen. Tieliikenteeseen rekisteröinti nostaa mönkijän hintaa ja käyttökuluja reilusti. Tieliikenteeseen rekisteröidyt mönkijät on katsastettava säännöllisesti.

Maastoajoneuvo - Maastomönkijä

Mönkijän kuljettajan tulee aina olla vähintään 15-vuotta täyttänyt. Tätä nuoremmat saavat ajaa vain suljetulla alueella ohjatusti ja valvotusti. Mönkijällä maastossa liikkumiseen on oltava maan omistajan tai haltijan lupa.

Mönkijän rekisteröiminen tieliikenteeseen edellyttää EY-tyyppihyväksynnän. Sen voi varmistaa ajoneuvossa olevasta valmistajan kilvestä. Kaikilla mönkijöillä tulee olla liikennevakuutus.

Mönkijällä liikkujan tärkein turvallisuutta lisäävä varuste on kypärä. Laki edellyttää kypärän käyttöä liikuttaessa tieliikenne- tai mopomönkijällä. Hyvä ajoasu suojaa myös vammoilta onnettomuustilanteissa.